Five Stars laboratory-Селен-С-20бр.

13.20 лв.

При   намалена издръжливост и жизнена сила!

Съдейства за поддържане еластичността на тъканите!

За режима на спортисти и културисти!

Единственият гарантиран начин за осигуряване на баланса на този микроелемент в тялото!

Антиоксидант!