ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИТЕ НА 

https://natureshop.bg/

ЗА ПРОДАЖБИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Общите условия представят регламентираните отношения между https://natureshop.bg/ и неговите потребители.

Уважаеми клиенти,

Ползването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия за обслужване на клиенти на https://natureshop.bg/

„Онлайн Маркет“ ЕООД собственик на интернeт сайт за онлайн продажби https://natureshop.bg/ , си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия трябва да бъдат публикувани в сайта и няма да важат за направена вече поръчка.

I. Общи условия

 • https://natureshop.bg/ е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на „Онлайн Маркет“ ЕООД.
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online/онлайн от „Онлайн Маркет“ ЕООД.
 • „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез https://natureshop.bg/ има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната от него стока.
 • При липса на складова наличност от заявената стока „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез https://natureshop.bg/, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез https://natureshop.bg/   не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез https://natureshop.bg/ на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента в процеса на неговата поръчка.
 • „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез https://natureshop.bg/ се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.
 • „Онлайн Маркет“ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес https://natureshop.bg/
 • Публикуваната на сайта информация за качество и състав на продуктите съответства на информацията, получена от производителя или вносителя на съответния продукт.
 • Всички обявени цени за поръчки в България са в български левове с включен ДДС.
 • Начин на плащане на направена поръчка на интернет сайт https://natureshop.bg/:    с наложен платеж при получаване на поръчката.
 • Начин на доставка на направена поръчка на интернет сайт https://natureshop.bg/

–   доставките се извършват чрез куриерска фирма Еконт

Цени за доставка на направена поръчка на адрес https://natureshop.bg/

–   всички поръчки от https://natureshop.bg/ на стойност до 70лв. се таксуват с фиксирана цена според тарифата на куриерска фирма Еконт.

–   всички поръчки от  https://natureshop.bg/ на стойност над 70лв. се доставят безплатно на територията на България.

II. Права и задължения на страните

 1. „Онлайн Маркет“ ЕООД се задължава:
 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 1 работен ден; 
 • да достави заявената за покупка стока в срок от 3 работни дни;
 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за срок на годност на продукта и техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката) ; 
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя.
 • Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки.
 • Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно нейния вид и транспорта за доставка. 
 •  

2Клиентът се задължава:

 • да посочи точно име и фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес; 
 • да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки; 
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
 • При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
 • В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Онлайн Маркет“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по новата доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

       3. Права на Клиента

3.1 Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед. 
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена. 
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката. 


При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, Клиентът има право да заяви подмяна на артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (на имейл): natureshop.bg@gmail.com

3.2 Клиентът има право в срок не по-дълъг от 30 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка, без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес: гр. София, п.к.1580,  ул. „Козяк“№21, офис №4

Връщането се допуска при следните условия: 

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от „Онлайн Маркет“ ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 30 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката; 
 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „Онлайн Маркет“ ЕООД – фактура и касов бон; 
 • клиентът съгласува с представител на „Онлайн Маркет“ ЕООД адреса, на който „Онлайн Маркет“ ЕООД желае да получи обратно стоката; 
 • съгласно разпоредбите на ЗЗП, „Онлайн Маркет“ ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.


„Онлайн Маркет“ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител – майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

III. Лични данни

Политика за защита на личните данни

„Онлайн Маркет“ ЕООД е администратор на лични данни, публикуван в регистъра на Агенцията за защита на личните данни и отговаря на всички законови изисквания за електронна търговия.

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата единна Политика за защита на личните данни на „Онлайн Маркет“ ЕООД, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Eдинната Политика за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на https://natureshop.bg/

Събиране и използване на лични данни

Лични данни са всяка информация, която може да бъде използвана за идентифициране на дадено лице. Възможно е да Ви бъде поискана лична информация всеки път, щом влезете във връзка с нас с оглед предоставянето на продуктите и услугите ни. Вашите лични данни се обработват единствено на територията на Република България, само за срока и за целите, за които са предоставени.

Какви лични данни събираме

 • Когато регистрирате акаунт, купувате продукт, участвате в томбола и др., можем да събираме различни видове информация, включително, но не само: име, пощенски адрес, телефонен номер, email, предпочитан начин на комуникация или др.
 • В случаите, в които е необходимо издаването на определени документи, например фактура, е възможно да Ви бъдат поискани и допълнителни данни съгласно изискванията на нормативната уредба.
 • Съхраняваме история на поръчките, направени от всеки регистриран на сайта акаунт.
 •  

Как използваме личните данни

 • Обработваме личните Ви данни, за да изпълним задълженията си като страна по договор за продажба на стоки или услуги. Възможно е периодично да ги използваме, за да изпращаме важни съобщения като известия относно направени поръчки, промени в Общите условия или други правила.
 • В случай, че сте заявили съгласие, обработваме Вашите данни за да Ви информираме за актуални промоции и рекламни активности. Веднъж заявено съгласие по всяко време може да бъде оттеглено.
 • В случай, че сте заявили съгласие за участие в определени събития (конкурс, томбола, игра и др.) обработваме предоставените ни от Вас данни, за да администрираме тези активности.
 • Предоставените при кандидатстване за работа данни ще бъдат използвани единствено за целите на подбор и преценка на пригодността на кандидата за съответната позиция.

Разкриване пред трети страни

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни наши партньори (напр. куриерски фирми) или пред компетентни органи.

Защита на личните данни

Администраторът взима предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки, за да защити личните ви данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.

Когато публикувате във форуми, чат статии или услуги на социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. В тези случаи Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите.

Цялост и задържане на личните данни

Ще задържим личните Ви данни за период, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което ще бъдат изтрити, освен ако нормативен акт изисква да ги задържим за по-дълъг период.

Права на субекта на лични данни

Можете да проверите точността, пълнотата и актуалността на личните си данни, както и да ги коригирате, като влезете в акаунта си.

Ако искате да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, да заявите корекция, да възразите срещу тяхното обработване или да поискате данните Ви да бъдат изтрити („правото да бъдеш забравен“), следва да изпратите искане в този смисъл с имейл до natureshop.bg@gmail.com

Други

За некоректни ползватели, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Актуализация

„Онлайн Маркет“ „ ЕООД може периодично да актуализира настоящите https://natureshop.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F/. При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.

IV. Разкриване на информацията

 • „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез https://natureshop.bg/ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 
  • е получил изричното писмено съгласие на Клиента; 
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация; 
  „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез https://natureshop.bg/ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. Отговорност

 • „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез https://natureshop.bg/ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез https://natureshop.bg/ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез https://natureshop.bg/

VI. Арбитраж

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Онлайн Маркет“ ЕООД, съобразно българското законодателство.

VII. Използване на „бисквитки“ и интернет маркетинг

Уеб сайтът https://natureshop.bg/ ползва „бисквитки“ с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. „Бисквитките“ се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщение в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж https://natureshop.bg/ ; Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ, вграден в този тип реклами.

VIII. Имейлинг политика

С извършването на регистрация в https://natureshop.bg/ клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка, присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

IX. Други

Въпроси, запитвания и консултации на Клиенти могат да бъдат извършвани оnline на  интернет сайта за електронна търговия  https://natureshop.bg/ чрез формата за въпроси и запитвания или на ел.поща:  natureshop.bg@gmail.com

В рамките на един работен ден служител на „Онлайн Маркет“ ЕООД, отговорен за обслужване на интернет сайта  https://natureshop.bg/,  ще се свърже с Вас.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Клиентите на „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез https://natureshop.bg/

„Онлайн Маркет“ ЕООД  не носи отговорност, в случай че Клиентът не се е запознал с последващи актуализации на публикуваните на интернет сайта https://natureshop.bg/ Общи условия.

При ползване на сайта https://natureshop.bg/ Клиентите, които ползват услугите на Територията на Република България и   „Онлайн Маркет“ ЕООД чрез  https://natureshop.bg/ се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото законодателство на Република България.

КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА „Онлайн Маркет“ ЕООД ПРЕДОСТАВЯНИ чрез https://natureshop.bg/ПРЕДИ ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ВСЯКА НОВА ПОРЪЧКА И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

 

Ако имате въпроси и нужда от информация,  свържете се с нас.

АВТОРСКИ ПРАВА: natureshop.bg ползва предимно свои материали (снимки и текстове), както и такива, за които е получил разрешение за ползване от производителите и собствениците на правата. Споделянето на материалите над, които natureshop.bg има права по социални мрежи и други е позволено, но с линк към сайтa